Kernkwadranten

Het Kernkwadrant is een model om persoonlijke eigenschappen te beschrijven. Hieruit kunnen vervolgens leerdoelen worden opgesteld.

Hieronder zijn drie voorbeelden weergegeven.


Kernkwadrant 1


Kernkwadrant 2


Kernkwadrant 3